Strona główna » Regulamin
Język
PolskiAngielski
Kategorie
Kontakt
Płatności
alt

Regulamin

1. Wstęp - kto jest właścicielem i gdzie jest prowadzona działalność 

Internetowa Hurtownia modelarska "AN-FINANS" prowadzi sprzedaż hurtową oferowanych towarów za pośrednictwem sieci internet. 

Dla zarejestrowanych klientów hurtowych, sprzedaż prowadzona jest również bezpośrednio w siedzibie firmy (w godzinach jej pracy).

Hurtownia AN-FINANS jest prowadzona przez oraz jest własnością firmy:

AN-FINANS Norbert Krysiak 
ul. Polna 1
52-116 Iwiny
NIP: 898-158-76-63 
REGON: 932229149
Nr ew. BDO: 00030857 (dawniej ew. GIOŚ: E0022160WBW)
tel. +48-71-7257223 
Biuro@an-finans.com 

2. Definicje stron transakcji

Stroną dokonującą zakupów w Hurtowni Internetowej jest zarejestrowany przedsiębiorca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. W niniejszym regulaminie strona kupująca jest określona jako "Klient", "Użytkownik" lub "Kupujący".
Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Hurtownię Internetową jest firma AN-FINANS Norbert Krysiak. W niniejszym regulaminie określona jako "AN-FINANS", "Hurtownia" lub "Sprzedający".

3. Dane osobowe i ochrona danych osobowych (zgodność z RODO)

Rejestrując konto Klienta hurtowego a następnie składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy AN-FINANS Norbert Krysiak oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. 


3.1 Administratorem danych osobowych klientów zarejestrowanych w bazie Hurtowni jest jej właściciel, firma AN-FINANS Norbert Krysiak (szczegółowe dane w pkt. 1 regulaminu). Poprzez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje dobrowolnie przekazane przez Klienta w trakcie i do celów rejestracji konta: Nazwę firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres siedziby firmy i wskazany adres wysyłkowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP oraz inne dane podane w trakcie rejestracji konta.

3.2 Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych Klientów zarejestrowanych w bazie Hurtowni firmy AN-FINANS Norbert Krysiak, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba (Inspektor ochrony danych), z którą można się kontaktować pod adresem ido@an-finans.com lub przesyłając korespondencję na adres siedziby firmy AN-FINANS Norbert Krysiak (z dopiskiem "IDO"). 

3.3 Przetwarzanie danych osobowych zarejestrowanych użytkowników odbywa się w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz innych, wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. rutynowego kontaktu Sprzedawcy z Kupującym w sprawach związanych z realizacją umowy, sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrotów towarów). Odpowiedzialność i poniesione koszty z tytułu ewentualnych następstw podania nieprawdziwych informacji o danych osobowych spadają na Klienta.  

3.4 Za dodatkową zgodą zarejestrowanego Klienta, dane mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, w tym do przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu. Dodatkową zgodę udziela się poprzez wyrażenie zgody (włączenie funkcji) otrzymywania materiałów promocyjnych i marketingowych w formie newslettera.

3.5 Zgoda, o której mowa w pkt. 3.4, może być w każdej chwili wycofana przez przesłanie informacji na adres ido@an-finans.com. 

3.6 Podanie danych osobowych w trakcie procesu rejestracji jest dobrowolne, jednakże ich poprawność oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do celów prawidłowej realizacji zamówień i obsługi posprzedażowej. 

3.7 W ramach obsługi i realizacji zamówień, dane osobowe zarejestrowanych Klientów zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla firmy AN-FINANS Norbert Krysiak. 

Będą to podmioty należące do następujących kategorii: 

- Firma(y) realizujące usługi transportowe, dostarczające zamówione towary pod wskazany przez zarejestrowanego Klienta adres. 
- Instytucjom finansowym (bankowi lub bankom, a także operatorom płatności elektronicznych) pośredniczących w realizacji płatności elektronicznych za zakupiony w Hurtowni AN-FINANS towar (tylko w przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wymagającej interwencji Hurtowni AN-FINANS do zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji płatności)
- biura rachunkowego prowadzącego obsługę księgową firmy AN-FINANS Norbert Krysiak.
- Firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym i komorniczym oraz sądom (w uzasadnionych przypadkach).


3.8 Podmioty wskazane w pkt. 3.7, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez firmę AN-FINANS Norbert Krysiak. 

3.9 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, modyfikacji, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia. W każdej chwili, użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawnego następcy).

3.10 W przypadku zlecenia przez zarejestrowanego Klienta dla Hurtowni zamówienia do realizacji na warunkach "Dropship" (gdzie Hurtownia realizuje zamówienie w imieniu Klienta, wysyłając towar bezpośrednio do wskazanego przez niego odbiorcy docelowego), zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek uzyskania od odbiorcy docelowego (którego dane przekazuje do Hurtowni) odpowiedniej zgody na przekazanie jego danych osobowych firmie AN-FINANS Norbert Krysiak w celach koniecznych do realizacji zamówienia.

4. Produkty 

Pomimo iż w trosce o najwyższą wierność informacji nt. dostępności produktu strona aktualizowana jest kilka razy dziennie, to z powodu naturalnej rotacji towaru może zdarzyć się, iż dany produkt w chwili zamówienia okaże się niedostępny. W takim przypadku, Klient w możliwie najszybszym terminie po złożeniu zamówienia informowany jest o jego braku i ewentualnym terminie kolejnej dostawy. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów po ich ponownym wprowadzeniu do oferty, AN-FINANS zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. 

W przypadku wykrycia niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Kupującego. W przypadku dokonania uprzedniej zapłaty za zamówienie przez Kupującego i nie wyrażenie przez niego chęci częściowej realizacji zamówienia, Sprzedający zwróci mu całą otrzymaną od niego kwotę a następnie anuluje zamówienie Klienta w całości. 

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

5. Ceny 

Ceny towarów oferowanych na stronach hurtowni po zalogowaniu wyrażone są w wartościach netto (bez podatku) oraz brutto (zawierających podatek VAT).

Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie produktu do Klienta. 

Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie. 

Ceny widniejące na stronie internetowej Hurtowni AN-FINANS, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Cena podana przy każdym z oferowanych towarów jest obowiązująca do czasu wyczerpania jego zapasów magazynowych. 

Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Hurtowni bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedniego informowania o tym fakcie Klientów. W przypadku wprowadzenia zmiany w ofercie, Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie lub odrzucenie nowych warunków oferty (dotyczy realizacji złożonych zamówień).

6. Rejestracja konta Klienta oraz składanie i realizacja zamówień 

Do złożenia zamówienia w Hurtowni internetowej konieczne jest uprzednie zarejestrowanie konta hurtowego. Każde nowo założone konto Klienta jest weryfikowane i aktywowane przez pracownika Hurtowni. Zarejestrowany Klient uzyskuje pełny dostęp do informacji zawartych na stronie Hurtowni internetowej oraz uzyskuje możliwość składania zamówień dopiero po aktywacji jego konta.

Zarejestrowani i zalogowani na swoje konto Klienci składają zamówienia korzystając z formularza on-line udostępnionego na stronach internetowych Hurtowni. 

W wyjątkowych okolicznościach (np. w przypadku braku możliwości skorzystania z formularzy on-line, awarii itp.) dopuszczalne jest również złożenie zamówienia telefonicznie lub e-mailem.

Hurtownia zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień budzących uzasadnione wątpliwości. 

7. Płatności 

Jako płatnik VAT, firma AN-FINANS Norbert Krysiak wystawia na wszystkie sprzedane towary dokument potwierdzający sprzedaż w postaci faktury.

Forma płatności powinna być określona przez klienta podczas składania zamówienia. 

Płatności za zamówiony towar można dokonać na jeden z pięciu sposobów: 

- Płatność gotówką - płatne gotówką kurierowi w chwili dostarczenia towaru lub przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy AN-FINANS
- Płatność elektroniczna - Kartą kredytową, kartą płatniczą lub e-płatności z panelu PayU, przed realizacją zamówienia (przedpłata)
- Płatność elektroniczna / Paypal - poprzez system Paypal, przed realizacją zamówienia (przedpłata)
- Płatność elektroniczna - kartami płatniczymi: 

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
(Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.)

- Płatność transferem bankowym z odroczonym terminem płatności (dotyczy Klientów którym Sprzedający udostępnił tę formę płatności)
- Płatność transferem bankowym - przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto firmy AN-FINANS Norbert Krysiak przed realizacją zamówienia (przedpłata).

Podstawowy rachunek bankowy firmy AN-FINANS do dokonywania wpłat pieniężnych w walucie PLN:

Nr konta IBAN [PLN]: PL70 1240 6768 1111 0010 9368 5567
Nazwa posiadacza rachunku: AN-FINANS Norbert Krysiak
Adres posiadacza rachunku: ul. Polna 1, 52-116 Iwiny, Poland
NIP: PL 8981587663

Informacje dodatkowe, niezbędne przy dokonywaniu przelewu z zagranicy: 
SWIFT: PKOPPLPW
Nazwa banku: Bank Pekao S.A.
Adres banku: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, Polska

Opcjonalnie, firma AN-FINANS udostępnia swoim klientom również inne, pomocnicze rachunki bankowe prowadzone w walucie PLN w innych (niż Bank Pekao S.A.) bankach, na które również istnieje możliwość dokonywania płatności za zakupione towary i usługi. Numery rachunków oraz szczegóły płatności udostępniane są Klientom w chwili finalizacji zamówienia, lub na żądanie.

Dodatkowe upusty i premiowanie przy wyborze danej formy płatności:
 

- Płatność w formie przedpłaty przelewem bankowym jest premiowana dodatkowym upustem w wysokości -3% od wartości zamówionego towaru.
- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym jest premiowana dodatkowym upustem w wysokości -3% od wartości zamówionego towaru.
- Płatność w formie "pobrania" (płatność kurierowi w chwili odbioru przesyłki) jest premiowana dodatkowym upustem w wysokości -1,5% od wartości zamówionego towaru.
- Płatności elektroniczne (PayPal, Paynow, PayU, karta kredytowa i inne) nie są obciążane dodatkową prowizją od strony firmy AN-FINANS. Ewentualne prowizje lub koszty takiej transakcji są pokrywane przez płatnika na podstawie indywidualnej umowy z operatorem płatności elektronicznych.


W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (Płatności elektroniczne, Paypal, Przelew bankowy), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu, w przypadku braku płatności lub informacji wyjaśniających ze strony kupującego, zamówienie zostanie anulowane. 

8. Dostawa i odbiór towaru 

Sposób dostawy i forma płatności za koszty transportu powinny być określone przez Kupującego podczas składania zamówienia. 

Czas realizacji zamówienia zazwyczaj wynosi od 1 do 3 dni roboczych, o ile w trakcie realizacji w kontakcie z Klientem nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - czas realizacji liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku okoliczności mogących spowodować zmianę terminu dostarczenia przesyłki, Hurtownia zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Klienta. Jeżeli Klient zamówi towar oznaczony jako niedostępny na stanie magazynowym, wówczas realizacja jego zamówienia nastąpi po uprzednim uzupełnieniu stanów magazynowych, chyba że nastąpią inne ustalenia z Klientem. 

Podczas finalizacji składania zamówienia, Klient definiuje kraj dostawy, oraz jedną z dostępnych form doręczenia/odbioru zamówionego towaru:

- Przesyłka kurierska GLS [PL]
- Przesyłka kurierska GLS [PL-Dropship]
- Kurier Własny DPD [PL-Dropship]
- Odbiór osobisty
- List polecony - Poczta Polska [PL]

Domyślnie, na terenie Polski przesyłki dostarczane są do klientów za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Łączny koszt opakowania, przygotowania do wysyłki oraz usługi kurierskiej (zwany dalej w regulaminie jako "Koszt przesyłki"), niezależnie od formy płatności za zamówienie jest stały i wynosi 9,90 zł netto (+VAT 23%) dla przesyłek dostarczanych w dni robocze (pn - pt) na terenie Polski. Opłata ta obowiązuje dla przesyłek mieszczących się w ramach określonych przez przewoźnika wymiarów i masy (dla GLS jest to: najdłuższy bok + obwód przesyłki maksymalnie może wynieść 300 cm, maksymalna masa 1 przesyłki to 30 kg brutto).

Koszt przesyłki zamówionego towaru ponosi Kupujący, chyba że strony transakcji postanowią inaczej.

Koszt przesyłki paczek ponadwymiarowych każdorazowo będzie ustalany indywidualnie z Klientem. 

Koszt przesyłki nadanej jako List Polecony (Poczta Polska) wynosi 7,00 zł netto (+VAT 0%) - dotyczy wyłącznie przesyłek towarów, które mieszczą się w następujących wymiarach i masie: Grubość max. 20mm, Wymiary max. 325 x 230mm, Masa max. 500g.

Koszt przesyłki paczek których adresat znajduje się poza granicami Polski, każdorazowo będzie ustalany indywidualnie z Klientem. 

W przypadku zaistnienia możliwości uszkodzenia przesyłki w czasie transportu (wynikającej np. z zamówienia w jednym transporcie towarów bardzo delikatnych razem z ciężkimi i mogących powodować uszkodzenia, pomimo odpowiedniej ochrony zapewnionej przez opakowanie), po uprzedniej konsultacji z Klientem, Hurtownia dopuszcza możliwość rozbicia jednego zamówienia na dwie lub więcej części (przesyłek). Wynikające z tego powstałe dodatkowo koszty przesyłki winny zostać opłacone przez Zamawiającego. W przypadku braku zgody Klienta na pokrycie dodatkowo powstałych kosztów przesyłki a jednocześnie powstania uzasadnionej obawy o uszkodzenie przesyłki w czasie transportu, Hurtownia zastrzega sobie prawo do odmowy wysłania przesyłki jako nadawca. Hurtownia zobowiąże się wówczas do nieodpłatnego przygotowania i opakowania towaru zgodnie z wytycznymi Klienta, a Klient zostanie zobowiązany do zorganizowania odbioru i transportu przesyłki pod wskazany adres we własnym zakresie.

W indywidualnych przypadkach, po uprzednim obustronnym ustaleniu szczegółów i zaakceptowaniu przez Klienta nowych warunków transportu, Hurtownia dopuszcza możliwość wysyłki towaru do Klienta za pośrednictwem innej, wskazanej przez Klienta firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Koszty przesyłki, czynności związane ze zorganizowaniem odbioru i właściwego doręczenia a także ryzyko są w takim przypadku scedowane na Klienta. 

Hurtownia umożliwia Klientowi skorzystanie z nieodpłatnej usługi wysłania przesyłki w opcji "Dropship". W niniejszym trybie, przesyłka wysyłana jest do wskazanego odbiorcy docelowego w imieniu Klienta, wskazując dane Klienta na liście przewozowym, jako nadawcy. 

Wszystkie przesyłki dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS są ubezpieczone od szkód powstałych w czasie transportu. Jeśli w momencie odbierania przesyłki jej stan fizyczny budzi wątpliwości, opakowanie lub sam towar jest uszkodzony lub nosi oznaki ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić jej przyjęcia i w jeszcze w obecności kuriera sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki a następnie zgłosić ten fakt obsłudze Hurtowni. Warunkiem koniecznym do wszczęcia procesu reklamacyjnego (i egzekucji odszkodowania za uszkodzenia wyrządzone w transporcie) jest spisanie protokołu uszkodzenia w dniu dostarczenia przesyłki. W przypadku braku możliwości sporządzenia protokołu z kurierem w chwili dostawy przesyłki, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem GLS i poinformować o zdarzeniu. Adresy oddziałów GLS dostępne są na stronie https://gls-group.eu/PL/pl/oddzialy-punkty-parcelshop

Jeśli towar w imieniu zamawiającego odbiera wskazana przez niego osoba trzecia, Zamawiający powinien poinformować ją o warunkach odbioru przesyłki. 

9 - Gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.

Jako firma wprowadzająca do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz baterie i akumulatory, zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez ustawę z dn. 11 września 2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym a także ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach,  firma AN-FINANS Norbert Krysiak świadczy usługi bezpłatnego odbioru i utylizacji dostarczonego do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów (o ile ich rodzaj odpowiada rodzajowi tego zakupionego w Hurtowni). Punkt zbiórki ulokowany jest w siedzibie głównej firmy: Magazyn główny (Siedziba firmy AN-FINANS) - ul. Polna 1, 52-116 Iwiny. 

Klient dokonujący zakupów w Hurtowni jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami dotyczącymi sposobem i zasadami gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u obsługi lub w sekcji informacyjnej na głównej stronie. 

10. Zwroty, reklamacje i serwis 

Jesteśmy przekonani o najwyższej jakości oferowanych przez nas produktów, jednak w trosce o pełną satysfakcję z zakupów w naszej Hurtowni oferujemy pełną pomoc w przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru, pojawienia się konieczności zapewnienia serwisu lub zgłoszenia reklamacji. 

10.1 - Zwrot towaru

Hurtownia AN-FINANS dopuszcza możliwość zwrotu towaru przez Kupującego w ciągu 30 dni od daty otrzymania, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów

Warunki zwrotu towaru:

- Odsyłany towar musi był pełnowartościowy, nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien być opakowany w fabrycznym, nienaruszonym opakowaniu (jeśli takowe występuje) oraz zawierać wszelkie występujące w zestawie akcesoria i dodatki.

- W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

- Klient pokrywa opłatę manipulacyjną za ponowne przyjęcie towaru na magazyn Hurtowni w wysokości 10% wartości zwracanego towaru.

- Klient pokrywa koszty przesyłki zwracanego towaru

Wartość zwracanego towaru (po pomniejszeniu o koszt opłaty manipulacyjnej oraz bez wartości kosztów transportu do Klienta) będzie zwrócona w formie kredytu do wykorzystania zakup dowolnego innego produktu (lub produktów) z oferty Hurtowni. 

Hurtownia nie przyjmuje przesyłek wysyłanych "za pobraniem". 

10.2 - Reklamacje 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu lub defektu zakupionego przedmiotu, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. W celu wszczęcia przez Hurtownię procedur reklamacyjnych, towar należy dostarczyć do siedziby Hurtowni wraz z dokładnym opisem rozpoznanej wady. Koszt przesyłki reklamowanego produktu do Serwisu Hurtowni ponosi Klient.

Do serwisu należy odesłać cały reklamowany produkt, a nie jego część lub wycinek (chyba, że strony ustalą inaczej).

Jednocześnie Klient proszony jest o założenie sprawy reklamacyjnej korzystając z odpowiedniego narzędzia wbudowanego do konta Klienta (dostępnego po zalogowaniu się). Będzie ono służyło do wymiany informacji pomiędzy Klientem a Serwisem, a także do informowania Klienta o postępach w sprawie. 

W przypadku uznania zasadności reklamacji, Klient zostaje poinformowany o trybie rozwiązania oraz czasie potrzebnym na zakończenie procesu reklamacji. Koszty odesłania produktu do Klienta w tym przypadku ponosi Hurtownia.

W przypadku odrzucenia roszczeń reklamacyjnych, Klientowi zostają zaproponowane możliwe rozwiązania oraz skorzystanie z usług serwisu pogwarancyjnego. W przypadku reklamacji bezzasadnej, koszty ewentualnego odesłania produktu ponosi Klient. 

Przedmioty w których dokonano ingerencji w konstrukcję, modyfikacji własnych lub zerwano plombę zabezpieczającą, jak również przedmioty zużyte w sposób naturalny, uszkodzone mechanicznie lub w których defekt powstał na skutek niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nadmiernego zabrudzenia, nie podlegają reklamacji. Sprzedający odpowiada przed Klientem jedynie za wady fabryczne produktu.

10.3 - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjne usługi serwisowe. 

W przypadku zaistnienia konieczności skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego, Klient proszony jest o dostarczenie do Hurtowni produktu wraz z dokładnym opisem uszkodzenia. Koszt przesyłki produktu do Serwisu Hurtowni ponosi Klient.

Jednocześnie, podobnie jak w przypadku reklamacji, Klient proszony jest o założenie sprawy reklamacyjnej korzystając z odpowiedniego narzędzia wbudowanego do konta Klienta (dostępnego po zalogowaniu się). Będzie ono służyło do wymiany informacji pomiędzy Klientem a Serwisem, a także do informowania Klienta o postępach w sprawie. 

Serwis pogwarancyjny w możliwie najkrótszym czasie potrzebnym na zdiagnozowanie uszkodzenia skontaktuje się z Klientem w celu przedstawienia propozycji sposobu naprawy, czasu potrzebnego na prace serwisowe oraz spodziewanych kosztów. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na zaproponowane warunki serwisu, strony postępują dalej zgodnie z przyjętymi ustaleniami. W przypadku nie udzielenia przez Klienta zgody na zaproponowane przez serwis warunki naprawy pogwarancyjnej, serwis nie podejmie się naprawy a produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

11 - Klauzula dotycząca informacji poufnych. 

Wszelka treść i informacje zawarte na stronach Hurtowni internetowej AN-FINANS dostępne po zalogowaniu się na konto Klienta stanowią i są traktowane jako dane poufne i zastrzeżone tylko do wiadomości zalogowanego Klienta. Firma AN-FINANS nie udziela zgody na udostępnianie lub publikowanie, w całości lub w części jakichkolwiek informacji, danych, lub innych pochodzących ze strony internetowej Hurtowni treści (stanowiących dane poufne) osobom lub podmiotom trzecim. 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu